Loading...
Hjem 2020-03-09T07:28:42+01:00

VELKOMMEN TIL HALDEN FENGSEL

Halden fengsel er et av Norges største fengsler med ca 250 innsatte. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå, i tillegg til en overgangsbolig, og gjennomfører varetektsfengsling og fengselsstraffer av ulike kategorier. Halden fengsel har et høyt faglig nivå og legger vekt på tverrfaglig samarbeid.
Skal du sone straff i Halden fengsel eller du er pårørende til noen som soner hos oss. Da du finne nyttig informasjon her på våre hjemmesider.
Har du spørsmål, så ta kontakt med oss.

Innsettelse

Innsettelse

Besøke innsatte

Besøke innsatte

Besøkstelefonen

Besøkstelefonen

TELEFON: 69 21 46 51
E-POST: 8160.besok@kriminalomsorg.no
Mandag, tirsdag og Torsdag
09.00-11.00

SISTE NYHETER

Besøket i Halden Fengsel stengt

Besøket er stengt i Halden Fengsel både på dag og kveldstid på følgende datoer: 30.11.21 og 07.12.2021

Endring av åpeningstid på besøkstelefon i Halden Fengsel fra 30.08.21

Det informeres om at besøkstelefon nå vil være åpen tirsdag og torsdag fra kl. 0900-1100.Det vil fra 30.08.21 ikke være anledning for å ringe besøkstelefon på mandager. Pårørende, advokater og offentlige instanser oppfordres til å [...]

Tilbake til ordinære besøkstider

Fra mandag 23/8.23 gjelder følgende besøkstider: Mandag til fredag 1730-1930 Lørdag og søndag 1145-1245 og 1500-1630 For advokater gjelder følgende: 0830-1515 mandag til fredagOnsdager 0830-1100

Vedrørende besøk fra andre land enn Norge til innsatte i Halden Fengsel

Halden Fengsel viser til link for informasjon til besøkende til innsatte i Halden Fengsel som ankommer fra andre land. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/