Loading...
Hjem 2020-03-09T07:28:42+01:00

VELKOMMEN TIL HALDEN FENGSEL

Halden fengsel er et av Norges største fengsler med ca 250 innsatte. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå, i tillegg til en overgangsbolig, og gjennomfører varetektsfengsling og fengselsstraffer av ulike kategorier. Halden fengsel har et høyt faglig nivå og legger vekt på tverrfaglig samarbeid.
Skal du sone straff i Halden fengsel eller du er pårørende til noen som soner hos oss. Da du finne nyttig informasjon her på våre hjemmesider.
Har du spørsmål, så ta kontakt med oss.

Innsettelse

Innsettelse

Besøke innsatte

Besøke innsatte

Besøkstelefonen

Besøkstelefonen

TELEFON: 69 21 46 51
E-POST: 8160.besok@kriminalomsorg.no
Mandag, tirsdag og Torsdag
09.00-11.00

SISTE NYHETER

Redusert besøk på ettermiddager

Besøksavdelingen stenges inntil videre hver mandag ettermiddag i fra uke 43 (mandag 25.10.2021).

Stengt besøk i Halden Fengsel jul/nyttår 2021

Besøket holder stengt 24.12.21 og 31.12.21 Fra 13 .desember er det åpent for å booke besøk frem t.o.m søndag 9 januar.

Besøket i Halden Fengsel stengt

Besøket er stengt i Halden Fengsel både på dag og kveldstid på følgende datoer: 30.11.21 og 07.12.2021

Endring av åpeningstid på besøkstelefon i Halden Fengsel fra 30.08.21

Det informeres om at besøkstelefon nå vil være åpen tirsdag og torsdag fra kl. 0900-1100.Det vil fra 30.08.21 ikke være anledning for å ringe besøkstelefon på mandager. Pårørende, advokater og offentlige instanser oppfordres til å [...]