Loading...
Besøke innsatte 2020-09-14T12:34:53+02:00

BESØKE INNSATTE

BESØKSTIDER

Dag Besøkstid
Mandag 17:30 – 19:30
Tirsdag 17:30 – 19:30
Onsdag 17:30 – 19:30
Torsdag 17:30 – 19:30
Fredag 17:30 – 19:30
Lørdag 11:45 – 12:45 og
15:00 – 16:30
Søndag 11:45 – 12:45 og
15:00 – 16:30

BESØKSTELEFON

TELEFON: 69 21 46 51
E-POST: 8160.besok@kriminalomsorg.no

ÅPNINGSTIDER

Mandag, tirsdag og Torsdag
09.00-11.00

Ny sikkerhetsskanner i Halden fengsel

Kriminalomsorgen har gått til innkjøp av sikkehetsskannere til bruk i høysikkerhetsfengsler. Fra og med 21.09.20 vil det innføres kontroll med sikkerhetsskanner i besøksavdelingen ved Halden fengsel.

For besøkspulje med oppstart kl. 17:30, bes det om at pårørende er ute i god tid før oppsatt besøk.


Nye besøkstider fra 17.08.20

Mandag – Fredag/ Monday – Friday
1730 – 1930

Lørdag-Søndag/ Saturday-Sunday
1145 – 1245
1500 – 1630


Videobesøk

Som et substitutt for fysisk besøk er det nå tilrettelagt for videobesøk med innsatte.
Regler for gjennomføringen av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel jfr. Strgjfl § 31 med forskrifter og retningslinjer.
Du må være godkjent for besøk i Halden fengsel.
Du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Videobesøk kan bestilles 14. dager frem i tid.

Bestilling av videobesøk til innsatte i Halden fengsel:
Bestilling av videobesøk gjøres dette på mail: 8160.besok@kriminalomsorg.no

Tider for å bestille besøk variere i forhold til avdelingen innsatte sitter på. SE OVERSIKT HER.

Bestilling av videobesøk til innsatte i Halden fengsel, Sarpsborg avdeling:
For bestilling av videobesøk til innsatte ved Sarpsborg avdeling, gjøres dette på mail: 8162.sarpsborg@kriminalomsorg.no

.


Alle besøkende til fengselet må sikkerhetsklareres før besøk kan bestilles. Mindreårige barn må også sende søknadsskjema. (Barn under 15 år vil ikke bli kontrollert hos politiet.)

Besøket er helt stengt HVER onsdag, i tidsrommet mellom kl. 10.45 og 15.00.

Ordinære besøkende:

Søknadsskjema sendes til innsatte for signering på at det ønskes besøk til:

Halden fengsel
Innsattes navn
Postboks 1094, Sørli
1787 Halden

For søknader til innsatte i Sarpsborg fengsel merkes denne med avd. Sarpsborg.

Besøkssøknaden blir sendt til norsk politi for kontroll av vandel. Når tilbakemelding foreligger vil besøkende få svar pr. post. Man bør påregne 3 ukers behandlingstid fra vi mottar søknaden.

Utenlandske statsborgere må levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadsskjema.

Søknad om besøk (norsk)

Søknad om besøk (engelsk)

Eksterne samarbeidspartnere/foreninger:

Samarbeidspartnere skal som hovedregel ha en kontaktperson i fengselet som hjelper til med klarering og bestilling av besøk til fengselet. Eventuelt kan man ta kontakt på e-post for å få tilsendt taushetserklæring/samtykke til kontroll av vandel- 8160.besok@kriminalomsorg.no

Ofte stilte spørsmål

Når man har fått tilbakemelding om at man er godkjent for besøk kan man bestille besøk på tlf 69 21 46 51 mandag, tirsdag og torsdag fra kl 09.00 til kl 11.00, eller pr e-post 8160.besok@kriminalomsorg.no.
E-post besvares alle ukedager i hovedsak mellom kl 09.00 og 13.00.
Her må det informeres om innsattes navn, dato og tid for besøk og navn på besøkende.

Besøksbestillingen er stengt alle helger og helligdager.

Innsatte kan motta ett besøk pr uke. Innsatte med barn under 18 år kan få inntil to besøk pr uke forbeholdt at barn er med på minimum ett besøk.

Man kan bestille besøk max 14 dager frem i tid. Besøkende langveisfra med reisevei på mer enn 5 timer en vei, og eksterne samarbeidspartnere er unntatt denne regelen.

For Sarpsborg fengsel gjelder følgende:
For besøksbestilling ring 69 21 46 00 og velg alternativ 5 for Sarpsborg fengsel.

Besøkstider:

Tirsdag, torsdag og fredag:
16.00-17.00
17.45-18.45
19.30-20.30

Lørdag og søndag:
09.00-10.00
10.30-11.30
14.00-15.00
15.45-16.45
17.30-18.30

Når du ankommer fengslet er første stoppested slusa. Her må du fremvise gyldig legitimasjon. (pass, førerkort, bankkort) Har du ikke gyldig legitimasjon kan du bli avvist. (Krav om legitimasjon omfatter ikke barn under 15 år)

Av sikkerhetsmessige grunner må alle besøkende passere en metalldetektor slik som på en lufthavn. Det vil også bli foretatt stikkprøver med narkotikahund.
Ingen slipper inn i anstalten så lenge metallportalen gjør utslag. Vi henstiller derfor besøkende til å unngå tøy med mye metallknapper/spenner og liknende.
Unntak: personer som kan dokumentere med legeattest at de har metallgjenstander i kroppen.

Møt gjerne 10 minutter før besøkstiden begynner da det kan ta noe tid gjennom sikkerhetskontrollen.

Besøkstidene bes respekteres og det er ønskelig at man møter i god tid slik at alle kommer igjennom sikkerhetskontrollen før besøket starter. Kommer man mer enn 15 minutter for sent kan man risikere å bli avvist.

Vintertøy, vesker og lommebøker må legges igjen i låsbart skap når man ankommer besøksavdelingens venteområde.
Den besøkende tillates kun å medbringe mynter, skapnøkkel og besøksskilt inn i besøksavdelingen.
Unntak kan være for eksempel tegninger fra barna, forseglet barnemat til spedbarn/baby, postanvisninger, fullmakter eller andre dokumenter som den innsatte skal kvittere på.

Innsattes egne barn, barnebarn, nevøer og nieser under 16 år skal være ifølge med en voksen under besøket. Andre mindreårige barn tillates ikke inn på besøk. Barn mellom 16-18 år tillates å komme alene på besøk med samtykke fra foresatte.
Den besøkende kan levere inn max 4 aviser/magasiner. Dette avleveres til betjent i slusa før besøket starter. Betjenten kontrollere dette og leverer til innsatte etter gjennomført besøk.
Det er ikke tillatt å ta med effekter og brev ved besøk. Dette SKAL sendes pr. post til:

Halden fengsel
Innsattes navn
Postboks 1094, Sørli
1787 Halden

Følgende er ikke tillatt inn i fengselet: tobakk, sigaretter, snus, toalettartikler, skrapelodd/tippelapper, mat, tyggegummi og drikke. Unntak: forseglet nan/middagsglass til barn under 1 år.

Kontanter kan ikke mottas ved besøk, men sendes via bankoverføring:

Kontonummer: 1506.29.84454 – (mrk. med innsattes navn)

Fra utlandet: IBAN NR NO91 15062984454
SWIFT NR DNBANOKK