Loading...
Besøke innsatte 2022-06-30T14:08:14+02:00

BESØKE INNSATTE

BESØKSTIDER

Dag Besøkstid
Mandag 17:30 – 19:00
Tirsdag 17:30 – 19:00
Onsdag 17:30 – 19:00
Torsdag 17:30 – 19:00
Det vi være mulighet for advokatbesøk:

Mandag til fredag fra kl 09:00-15:15.

Onsdager er besøket stengt fra kl 10:45 – 15:00

Unntak er mellom kl 10:45-12:15. Det henstilles til at besøksbestilling tilstrebes pr. telefon eller mail senest en virkedag før besøket skal finne sted.

BESØKSTELEFON

TELEFON: 69 21 46 51 E-POST: 8160.besok@kriminalomsorg.no

ÅPNINGSTIDER

Tirsdag og Torsdag 09.00-11.00


VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE BESØK

I lys av stor smitteoppblomstring ute i samfunnet, er det viktig for Halden fengsel å komme med noen oppfordringer til våre besøkende. Besøksavdelingen vil foreløpig holde åpent, men vi ber om at alle som ønsker å komme hit på besøk, vurderer videobesøk fremfor fysisk oppmøte. Dersom man likevel tenker at det er trygt å komme på besøk, oppfordrer vi alle besøkende til å bruke munnbind ved ankomst Halden fengsel, og under gjennomføring av besøket.

Avstandsråd overholdes!

Vi ber på det sterkeste om at disse anbefalingene følges. Vi er veldig bekymret for å få smitte inn i fengselet vårt, da dette vil kunne få store konsekvenser for våre ansatte og innsatte.

Brudd på anbefalinger med hensyn til smittevern eller andre uregelmessigheter vil kunne medføre at besøket må avbrytes.


Videobesøk

Som et substitutt for fysisk besøk er det nå tilrettelagt for videobesøk med innsatte. Regler for gjennomføringen av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel jfr. Strgjfl § 31 med forskrifter og retningslinjer. Du må være godkjent for besøk i Halden fengsel. Du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Videobesøk kan bestilles 14. dager frem i tid.

Bestilling av videobesøk til innsatte i Halden fengsel: Bestilling av videobesøk gjøres på mail: 8160.besok@kriminalomsorg.no

Tider for å bestille besøk varierer i forhold til hvilken avdeling innsatte sitter på.

Bestilling av videobesøk til innsatte i Halden fengsel, Sarpsborg avdeling: For bestilling av videobesøk til innsatte ved Sarpsborg avdeling, gjøres dette på mail: 8162.sarpsborg@kriminalomsorg.no

.

HVORDAN SØKE OM BESØK I HALDEN FENGSEL?


Alle som ønsker å besøke innsatte i Halden fengsel må søke om å bli klarert for besøk. Barn under 15 år må også søke, men det vil ikke bli sendt forespørsel om vandel på dem. Pårørende som har norsk personnummer eller D-nummer skal søke elektronisk. Dette gjøres med bank- id ved å logge seg på: https://selvbetjening.kriminalomsorgen.no/

En besøksklarering varer i ett år. De som allerede har klarering trenger ikke å søke på nytt før det nærmer seg at klarering går ut.

Har du ikke har elektronisk id må du fylle ut et søknadsskjema. Last ned søknadsskjema her. Det kan ta noe lengre tid å bli klarert på denne måten. Svar vil bli sendt til digipost. Har man ikke digipost er det fint om man oppretter det.

UTENLANDSKE STATSBORGERE: Utenlandske statsborgere må søke på papir og må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk. Last ned søknadsskjema her. Søknadsskjemaet vil bli sendt til norsk politi for kontroll. Søknadsskjema kan sendes til oss på mail: 8160.besok@kriminalomsorg.no eller per post: Halden fengsel Innsattes navn Postboks 1094, Sørli 1787 Halden

HVORDAN BESTILLE BESØK? Besøk kan bestilles når man har fått tilsendt besøkstillatelse i posten eller i selvbetjeningsportalen. Besøk bestilles enten på mail til : 8160.besok@kriminalomsorg.no eller ved å ringe besøkstelefonen: 69214651. Den er åpen tirsdag og torsdag kl 0900- 1100.

Besøket er helt stengt HVER onsdag, i tidsrommet mellom kl. 10.45 og 15.00.

EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE/ FORENINGER: Samarbeidspartnere skal som hovedregel ha en kontaktperson i fengselet som hjelper til med klarering og bestilling av besøk til fengselet. Eventuelt kan man ta kontakt på e-post for å få tilsendt taushetserklæring/samtykke til kontroll av vandel- 8160.besok@kriminalomsorg.no

Ofte stilte spørsmål

Når man har fått tilbakemelding om at man er godkjent for besøk kan man bestille besøk på tlf 69 21 46 51 tirsdag og torsdag fra kl 09.00 til kl 11.00, eller pr e-post 8160.besok@kriminalomsorg.no. E-post besvares alle ukedager i hovedsak mellom kl 09.00 og 13.00. Her må det informeres om innsattes navn, dato og tid for besøk og navn på besøkende. Besøksbestillingen er stengt alle helger og helligdager. Innsatte kan motta ett besøk pr uke. Innsatte med barn under 18 år kan få inntil to besøk pr uke forbeholdt at barn er med på minimum ett besøk. Man kan bestille besøk max 14 dager frem i tid. Besøkende langveisfra med reisevei på mer enn 5 timer en vei, og eksterne samarbeidspartnere er unntatt denne regelen. For Sarpsborg fengsel gjelder følgende: For besøksbestilling ring 69 21 46 00 og velg alternativ 5 for Sarpsborg fengsel. Besøkstider: Tirsdag, torsdag og fredag: 16.00-17.00 17.45-18.45 19.30-20.30 Lørdag og søndag: 09.00-10.00 10.30-11.30 14.00-15.00 15.45-16.45 17.30-18.30
Når du ankommer fengslet er første stoppested slusa. Her må du fremvise gyldig legitimasjon. (pass, førerkort, bankkort) Har du ikke gyldig legitimasjon kan du bli avvist. (Krav om legitimasjon omfatter ikke barn under 15 år) Av sikkerhetsmessige grunner må alle besøkende passere en metalldetektor slik som på en lufthavn. Det vil også bli foretatt stikkprøver med narkotikahund. Ingen slipper inn i anstalten så lenge metallportalen gjør utslag. Vi henstiller derfor besøkende til å unngå tøy med mye metallknapper/spenner og liknende. Unntak: personer som kan dokumentere med legeattest at de har metallgjenstander i kroppen. Møt gjerne 10 minutter før besøkstiden begynner da det kan ta noe tid gjennom sikkerhetskontrollen. Besøkstidene bes respekteres og det er ønskelig at man møter i god tid slik at alle kommer igjennom sikkerhetskontrollen før besøket starter. Kommer man mer enn 15 minutter for sent kan man risikere å bli avvist. Vintertøy, vesker og lommebøker må legges igjen i låsbart skap når man ankommer besøksavdelingens venteområde. Den besøkende tillates kun å medbringe mynter, bankkort, skapnøkkel og besøksskilt inn i besøksavdelingen. Unntak kan være for eksempel tegninger fra barna, forseglet barnemat til spedbarn/baby, postanvisninger, fullmakter eller andre dokumenter som den innsatte skal kvittere på.
Andre barn enn innsattes egne barn. Det vil si barnebarn/nieser/nevøer skal som hovedregel ikke tillates på besøk i fengselet, men kan vurderes. Barn under 16 år skal være ifølge med en foresatt under besøket. Barn mellom 16-18 år tillates å komme alene på besøk med samtykke fra foresatte.
Den besøkende kan levere inn max 4 aviser/magasiner. Dette avleveres til betjent i slusa før besøket starter. Betjenten kontrollere dette og leverer til innsatte etter gjennomført besøk. Det er ikke tillatt å ta med effekter og brev ved besøk. Dette SKAL sendes pr. post til: Halden fengsel Innsattes navn Postboks 1094, Sørli 1787 Halden Følgende er ikke tillatt inn i fengselet: tobakk, sigaretter, snus, toalettartikler, skrapelodd/tippelapper, mat, tyggegummi og drikke. Unntak: forseglet nan/middagsglass til barn under 1 år.
Kontanter kan ikke mottas ved besøk, men sendes via bankoverføring: Kontonummer: 1506.29.84454 – (mrk. med innsattes navn) Fra utlandet: IBAN NR NO91 15062984454 SWIFT NR DNBANOKK