Loading...
Besøke innsatte 2017-04-25T06:14:41+00:00

BESØKE INNSATTE

BESØKSTIDER

Dag Besøkstid
Mandag 15:30 – 17:00
18:00 – 19:30
Tirsdag 15:30 – 17:00
18:00 – 19:30
Onsdag 15:30 – 17:00
18:00 – 19:30
Torsdag 15:30 – 17:00
18:00 – 19:30
Fredag 15:30 – 17:00
18:00 – 19:30
Lørdag 11:45 – 12:45
15:00 – 16:30
Søndag 11:45 – 12:45
15:00 – 16:30

BESØKSTELEFON

TELEFON: 69 21 46 51
E-POST: besok@haldenfengsel.no

ÅPNINGSTIDER

Mandag, tirsdag og Torsdag
09.00-11.00

Før du kan komme på besøk til Halden fengsel må du klareres.
Dette gjøres ved å fylle ut kontrollskjema for besøk av innsatte.
Utenlandske statsborgere må i tillegg levere orginal vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til kontrollskjemaet.

Kontrollskjemaet sendes så til den innsatte du ønsker å besøke i fengselet v/fengselets postboks adresse.

Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register. Dette danner så grunnlaget for vurdering av kontrolltiltak på besøket, åpent besøk eller nektelse av besøk.

Alle besøkende må klareres.

Du finner kontrollskjema under som må utfylles og returneres.
Alle vil motta svar i posten om de er godkjent/ ikke godkjent for besøk.

Svar vil komme i løpet av en periode på inntil 3 uker.

Last ned kontrollskjema

Eksterne Samarbeidspartnere

Er du en ekstern samarbeidsparter så kontakter du oss på besok@haldenfengsel.no for å få oversendt taushetserklæring. 

Ofte stilte spørsmål

Etter å ha blitt godkjent og klarert for besøk kan man ringe fengselet og bestille besøk.

Innsatte kan motta to besøk i uken. Det er ikke nødvendig og søke om ytterliggere besøkstid. Dersom det er spesielle omstendigheter kan innsatte levere søknad. Alle søknader fra andre enn innsatte vedrørende dette vil ikke bli behandlet.

Bestilling av besøk gjøres på telefon: 69 21 46 51
Telefonen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-11.00

Bestilling av besøk må gjøres minimum en dag i forkant av besøket.

Advokater må også gi beskjed på forhånd, hvis ikke må det påregnes noe ventetid.

ADVOKATER OG PÅRØRENDE

Advokater og pårørende kan bestille besøk via e-post

Det er da viktig at e-posten inneholder følgene informasjon:

• Navn på besøkende

• Innsattes navn og innsattnummer

• Dag og dato for besøk • Tidspunkt

Vi besvarer e-post frem til kl. 1300 hver ukedag

– Møt opp 10 min før besøkstiden begynner så unngår du å bruke av besøkstiden til innsjekking.

Når du ankommer anstalten må du først passere slusa. Alle besøkende skal vise gyldig legitimasjon som førerkort, bankkort, pass eller lignende, samt gyldig besøkstillatelse.

Skolebevis, visittkort, månedskort eller lignende godtas ikke. Besøkende som er ukjent for de ansatte og som ikke kan legitimere seg blir avvist. (Krav om legitimasjon omfatter ikke barn under 15 år).

Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengslet passere gjennom en metalldetektorportal. Denne portalen er lik de som finnes på norske lufthavner.
Det blir også foretatt stikkprøve kontroller med narkotikahund.

Ingen slipper inn i anstalten så lenge portalen gjør utslag. Vi henstiller derfor besøkende til å unngå tøy med mye metallknapper, spenner, og lignende.

Unntak: personer som kan dokumentere med legeattest at de har metallgjenstander i kroppen.

Den besøkende tillates kun å medbringe mynter, skapnøkkel og besøksskilt inn i besøksavdelingen under besøk. Yttertøy, vesker, lommebøker, ect. må legges igjen i låsbart skap i besøksavdelingen. Unntak kan være f. eks. tegninger fra barna, postanvisninger, fullmakter eller andre papirer som den innsatte må kvittere på. Likeså tåtesmokk eller melkeflaske til spedbarn.

Mindreårige
Innsattes egne barn under 16 år, skal være i følge med en voksen person under besøket.
Barn i aldergruppen 16-18 år kan få besøke sin far uten å være i følge av en voksen, slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering. Samtykke fra barnets nærmeste pårørende (mor/ verge) kreves før besøk tillates.

Innsattes egne barn under 16 år, skal være i følge med en voksen person under besøket.
Barn i aldergruppen 16-18 år kan få besøke sin far uten å være i følge av en voksen, slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering. Samtykke fra barnets nærmeste pårørende (mor/ verge) kreves før besøk tillates.
Aviser, tidsskrifter, ukeblader, brev eller effekter.
Den besøkende kan ved besøk levere inn et begrenset antall aviser, tidskrifter, ukeblader eller lignende.
Dette avleveres til betjent i slusa før besøket starter, som skal kontrollerer dette og leverer det ut til innsatte etter besøket er gjennomført.

Det er ikke tillatt å ta med effekter ved besøk. Alle effekter som man ønsker å levere til innsatte, SKAL sendes med post.

Ved besøk fra utlandet kan det gjøres unntak, dette må i så fall avtales på forhånd med effektlageret ved bestillingen av besøket.

Følgene effekter må ikke sendes inn da dette er ikke er tillatte effekter:

– Tobakk/sigaretter/snus
– Toalettartikkler
– Skrapelodd/tippelapper

Slike effekter vil bli lagt rett på lager og innsatte vil ikke få tilgang til dette før løslatelse.
Brev

Innsatte kan ikke motta brev ved besøk. Disse må sendes pr. post (se eksempel på riktig utfylling av brev nedenfor)

brev2

Kontanter kan ikke mottas ved besøk. Pengene skal sendes via bankoverføring.

Kontonummeret til Halden fengsel er: 1030 08 73699

IBAN NR: NO28 10300873699
SWIFT NR: SPTRNO22

Betalingen merkes med innsattes navn og fødselsnummer.