Loading...
Besøke innsatte 2019-09-04T09:37:42+02:00

BESØKE INNSATTE

BESØKSTIDER

Dag Besøkstid
Mandag 15:30 – 17:00
18:00 – 19:30
Tirsdag 15:30 – 17:00
18:00 – 19:30
Onsdag 15:30 – 17:00
18:00 – 19:30
Torsdag 15:30 – 17:00
18:00 – 19:30
Fredag 15:30 – 17:00
18:00 – 19:30
Lørdag 11:45 – 12:45
15:00 – 16:30
Søndag 11:45 – 12:45
15:00 – 16:30

BESØKSTELEFON

TELEFON: 69 21 46 51
E-POST: besok@haldenfengsel.no

ÅPNINGSTIDER

Mandag, tirsdag og Torsdag
09.00-11.00

Alle besøkende til fengselet må sikkerhetsklareres før besøk kan bestilles.

Besøket er helt stengt HVER onsdag, i tidsrommet mellom kl. 11.00 og 15.00.

Ordinære besøkende:

Søknadsskjema sendes til innsatte for signering på at det ønskes besøk til:

Halden fengsel
Innsattes navn
Postboks 1094, Sørli
1787 Halden

For søknader til innsatte i Sarpsborg fengsel merkes denne med avd. Sarpsborg.

Besøkssøknaden blir sendt til norsk politi for kontroll av vandel. Når tilbakemelding foreligger vil besøkende få svar pr. post. Man bør påregne 3 ukers behandlingstid fra vi mottar søknaden.

Utenlandske statsborgere må levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadsskjema.

Søknad om besøk (norsk)

Søknad om besøk (engelsk)

Eksterne samarbeidspartnere/foreninger:

Samarbeidspartnere skal som hovedregel ha en kontaktperson i fengselet som hjelper til med klarering og bestilling av besøk til fengselet. Eventuelt kan man ta kontakt på e-post for å få tilsendt taushetserklæring/samtykke til kontroll av vandel- besok@haldenfengsel.no

Ofte stilte spørsmål

Når man har fått tilbakemelding om at man er godkjent for besøk kan man bestille besøk på tlf 69 21 46 51 mandag, tirsdag og torsdag fra kl 09.00 til kl 11.00, eller pr e-post besok@haldenfengsel.no.
E-post besvares alle ukedager i hovedsak mellom kl 09.00 og 13.00.
Her må det informeres om innsattes navn, dato og tid for besøk og navn på besøkende.

Besøksbestillingen er stengt alle helger og helligdager.

Innsatte kan motta to enkeltbesøk eller ett dobbeltbesøk pr. uke. Det er kun ved dokumenterte særdeles spesielle omstendigheter man kan søke om ytterligere utvidet besøkstid.

Man kan bestille besøk max 14 dager frem i tid. Besøkende langveisfra med reisevei på mer enn 5 timer en vei, og eksterne samarbeidspartnere er unntatt denne regelen.

For Sarpsborg fengsel gjelder følgende:
For besøksbestilling ring 69 21 46 00 og velg alternativ 5 for Sarpsborg fengsel.

Besøkstider:

Tirsdag, torsdag og fredag:
16.00-17.00
17.45-18.45
19.30-20.30

Lørdag og søndag:
09.00-10.00
10.30-11.30
14.00-15.00
15.45-16.45
17.30-18.30

Når du ankommer fengslet er første stoppested slusa. Her må du fremvise gyldig legitimasjon. (pass, førerkort, bankkort) Har du ikke gyldig legitimasjon kan du bli avvist. (Krav om legitimasjon omfatter ikke barn under 15 år)

Av sikkerhetsmessige grunner må alle besøkende passere en metalldetektor slik som på en lufthavn. Det vil også bli foretatt stikkprøver med narkotikahund.
Ingen slipper inn i anstalten så lenge metallportalen gjør utslag. Vi henstiller derfor besøkende til å unngå tøy med mye metallknapper/spenner og liknende.
Unntak: personer som kan dokumentere med legeattest at de har metallgjenstander i kroppen.

Møt gjerne 10 minutter før besøkstiden begynner da det kan ta noe tid gjennom sikkerhetskontrollen.

Besøkstidene bes respekteres og det er ønskelig at man møter i god tid slik at alle kommer igjennom sikkerhetskontrollen før besøket starter. Kommer man mer enn 15 minutter for sent kan man risikere å bli avvist.

Vintertøy, vesker og lommebøker må legges igjen i låsbart skap når man ankommer besøksavdelingens venteområde.
Den besøkende tillates kun å medbringe mynter, skapnøkkel og besøksskilt inn i besøksavdelingen.
Unntak kan være for eksempel tegninger fra barna, forseglet barnemat til spedbarn/baby, postanvisninger, fullmakter eller andre dokumenter som den innsatte skal kvittere på.

Innsattes egne barn, barnebarn, nevøer og nieser under 16 år skal være ifølge med en voksen under besøket. Andre mindreårige barn tillates ikke inn på besøk. Barn mellom 16-18 år tillates å komme alene på besøk med samtykke fra foresatte.
Den besøkende kan levere inn max 4 aviser/magasiner. Dette avleveres til betjent i slusa før besøket starter. Betjenten kontrollere dette og leverer til innsatte etter gjennomført besøk.
Det er ikke tillatt å ta med effekter og brev ved besøk. Dette SKAL sendes pr. post til:

Halden fengsel
Innsattes navn
Postboks 1094, Sørli
1787 Halden

Følgende er ikke tillatt inn i fengselet: tobakk, sigaretter, snus, toalettartikler, skrapelodd/tippelapper, mat, tyggegummi og drikke. Unntak: forseglet nan/middagsglass til barn under 1 år.

Kontanter kan ikke mottas ved besøk, men sendes via bankoverføring:

Kontonummer: 1030.08.73699 – (mrk. med innsattes navn)

Fra utlandet: IBAN NR NO28 10300873699
SWIFT NR SPTRNO 22