Loading...
Innsettelse 2017-04-25T06:14:40+02:00

INFORMASJON OM INNSETTELSE

Her finner du nyttig informasjon vedrørende innsettelse i Halden fengsel. Klikk på plusstegnet for å lese mer om aktuelt emne

Halden fengsel ligger i Justisveien på Torpum i Halden. Det er gode parkeringsmuligheter på området. For de som benytter seg av offentlig transport kan man ta buss til Svinesundsparken og gå de siste 200 m til fengslet. Ved bruk av tog, tar man dette til Halden stasjon og videre er det satt opp transport til fengslet. Ta kontakt med Østfold kollektiv for ytterligere informasjon.
Innsatte må ha med seg gyldig legitimasjon og eventuelt soningsinnkalling.
Se infoskriv vedlagt soningsinnkallingen for info om hvilke gjenstander som tillates på celle.
For mer utfyllende info om regler vedrørende effekter, se infoskriv som blir vedlagt ved førstegangs utlevering av private effekter.

Ved ytterligere spørsmål ring tlf. 69 21 46 00

Oppstart ved skoleavdelingen og i arbeidsdriften blir kvalitetsmessig bedre dersom du tar med deg vitnemål, kursbevis og arbeidsattester.

Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.